Model

Width


XJ Cherokee Half Doors | Rear | Crusader Trail Doors | Jeep Cherokee (97-01) - XJHD-R

XJ Cherokee Half Doors | Rear | Crusader Trail Doors | Jeep Cherokee (97-01)
Free Shipping!
JCR Direct:
$429.00
XJ Cherokee Half Doors | Front | Crusader Trail Doors | Jeep Cherokee (97-01) - XJHD-F

XJ Cherokee Half Doors | Front | Crusader Trail Doors | Jeep Cherokee (97-01)
Free Shipping!
JCR Direct:
$449.00
XJ Center Console Latch | Jeep Cherokee (97-01) - XJCCL-97-PC

XJ Center Console Latch | Jeep Cherokee (97-01)
Free Shipping!
JCR Direct:
$34.95
(5.00)
XJ Cubby Mate | Jeep Cherokee (84-01) - XJCUB-PC

XJ Cubby Mate | Jeep Cherokee (84-01)
JCR Direct:
$39.00
Jeep Cherokee Battery Tray | Jeep XJ (84-01) - XJBT-PC

Jeep Cherokee Battery Tray | Jeep XJ (84-01)
JCR Direct:
$79.00
(4.25)
XJ Center Console Bracket | Jeep Cherokee (97-01) - XJCC-97-PC

XJ Center Console Bracket | Jeep Cherokee (97-01)
JCR Direct:
$49.00
(5.00)
XJ CB Antenna Mount | Jeep Cherokee (84-01) - XJCB-PC

XJ CB Antenna Mount | Jeep Cherokee (84-01)
JCR Direct:
$29.00
(4.43)
Jeep Cherokee Light Bar | Low Profile 50" LED Mount | Jeep XJ (84-01) - XJLM50-PC

Jeep Cherokee Light Bar | Low Profile 50" LED Mount | Jeep XJ (84-01)
JCR Direct:
$79.00
(4.00)
Jeep Cherokee Frame Stiffener | Mid Unibody | Jeep XJ (84-01) - XJUNS-M

Jeep Cherokee Frame Stiffener | Mid Unibody | Jeep XJ (84-01)
Free Shipping!
JCR Direct:
$149.00
Jeep Cherokee Frame Stiffener | Front Unibody | Jeep XJ (84-01) - XJUNS-F

Jeep Cherokee Frame Stiffener | Front Unibody | Jeep XJ (84-01)
JCR Direct:
$79.00
Jeep Cherokee Frame Stiffener | Rear Unibody | Jeep XJ (84-01) - XJUNS-R

Jeep Cherokee Frame Stiffener | Rear Unibody | Jeep XJ (84-01)
Free Shipping!
JCR Direct:
$169.00
(5.00)
XJ nut strip | Rear | Jeep Cherokee (84-01) - XJNTSP

XJ nut strip | Rear | Jeep Cherokee (84-01)
JCR Direct:
$39.00
(4.10)